Nieruchomości Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie

Biura Bolesławiec Biura Brzeg Biura Goleniów

Zakup nieruchomości na Teneryfie przez obcokrajowca

Kupno nieruchomości poza granicami kraju wiąże się ze zwiększonymi formalnościami, jednak jest procesem stosunkowo prostym, szczególnie jeśli celem zakupu jest nieruchomość położona na obszarze Unii Europejskiej. Zakup domu czy mieszkania na Teneryfie jest więc w zasięgu ręki, szczególnie, że istnieje wiele firm, w tym również polskich, które pomogą przebrnąć przez wszystkie formalności.

Po znalezieniu konkretnej nieruchomości konieczne będzie zapłacenie zadatku w wysokości 10% jej wartości, co odbywa się na podstawie umowy wstępnej. W ramach takiego dokumentu strony ustalają jednocześnie warunki tej wpłaty oraz szczegóły samej transakcji, która odbędzie już w obecności notariusza.

Obcokrajowiec musi również posiadać numer identyfikacyjny N.I.E. oraz rachunek bankowy w hiszpańskim banku, w którym będzie musiał ubiegać się o przyznanie kredytu. Polskie banki udzielają pożyczek na zakup nieruchomości wyłącznie w Polsce, chyba że zabezpieczeniem kredytu będzie nieruchomość położona na terenie kraju, wtedy taki kapitał można spożytkować na sfinansowanie transakcji na Teneryfie.

Kupujący, poza ceną nieruchomości, będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane z czynnościami notarialnymi, podatkiem od transakcji kupna – sprzedaży, odpisami z księgi wieczystej. Szacunkowo łączna suma tych kosztów wynosi ok. 8% wartości transakcji.
Hiszpańskie prawo szczegółowo reguluje zasady i procedury związane ze sprzedażą nieruchomości, które podobnie jak w Polsce, obarczone jest większym sformalizowaniem aniżeli w przypadku sprzedaży ruchomości. Położone na Teneryfie domy czy mieszkania podlegają więc wpisowi do ksiąg wieczystych, jednakże ułatwieniem dla obcokrajowca jest to, że uzyskanie odpisu z księgi należy do obowiązków notariusza, który na podstawie zawartych tam danych musi sprawdzić stan prawny oraz finansowy nieruchomości zanim dojdzie do zawarcia ostatecznej umowy.

Z uwagi na barierę językową, a tym samym trudność w zrozumieniu prawidłowości procedur oraz treści dokumentacji, warto nadzór oraz sfinalizowanie transakcji zlecić profesjonalnemu pośrednikowi, których na Teneryfie działa sporo, w tym również firmy polskojęzyczne. Pozwoli to przejść przez cały proces znacznie szybciej, ale także z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych przepisów i formalności.

Zakup nieruchomości przez Polaków nie wymaga posiadania statusu rezydenta, chyba że ma ona zostać nowym miejscem stałego zamieszkania. W takim wypadku należy złożyć wniosek o wydanie karty rezydenta, jednak dla obywateli UE jest to procedura prosta i szybka.