Nieruchomości Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie

Biura Siedlce Biura Sieradz Biura do wynajęcia Wodzisław Śląski

Zakup nieruchomości na hiszpański kredyt

Po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej zakup nieruchomości położonej na jej terenie, a poza granicami kraju, stał się łatwy jak nigdy dotąd. Co prawda jest to związane z większymi formalnościami niż w przypadku zakupu domu czy mieszkania w Polsce, procedura jest też nieco dłuższa, jednak dla obywateli unijnych wprowadzone zostały pewne udogodnienia, np. nie wymaga się statusu rezydenta.

Dla nabywców szczególnie atrakcyjne są kierunki turystyczne, gdzie pogoda rozpieszcza bardziej niż u nas, a które jednocześnie charakteryzują nie tak wysokie ceny nieruchomości, co wynika z gorszych kondycji tamtejszych gospodarek, czynników rynkowych oraz historii. Jednym z takich kierunków jest Hiszpania, na której wyspach można nabyć mieszkanie w cenie takiej samej lub niższej od mieszkania w większym polskim mieście.

Ubiegając się o kredyt w rodzimym banku możemy się jednak nieco rozczarować. Polskie banki nie udzielają bowiem kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości poza granicami kraju. Wynika to przede wszystkim z tego, że taka nieruchomość przed zabezpieczeniem jej hipoteką musi być wyceniona na podstawie cen i ofert zebranych na określonym rynku, który poza krajem jest trudniejszy do zbadania. Aktualnie banki lub rzeczoznawcy dokonujący wyceny posługują się bazami danych o nieruchomościach, w związku z tym są one rzetelne i powstają w miarę szybko. Wycena nieruchomości położonej w Hiszpanii wiązałaby się z dużym utrudnieniem oraz obarczona byłaby błędem z uwagi na niedostateczną ilość danych. Ponadto ewentualna egzekucja z takiej nieruchomości w przypadku nie spłacania kredytu, prowadzona by była według prawa kraju, w którym jest położona, co ponownie nastręcza wielu trudności prawnych i formalnych, czyniąc całe postępowanie przewlekłym. Jednakże wyjątkowo bank może udzielić takiej pożyczki jeśli zostanie ona zabezpieczona hipoteką na nieruchomości położonej w Polsce.

O wiele łatwiej, prościej i szybciej jest jednak ubiegać się o kredyt bezpośrednio w kraju, w którym zakupu chcemy dokonać. Jeśli nieruchomość zlokalizowana jest na Teneryfie czy Wyspach Kanaryjskich, wniosek kredytowy należy złożyć w jednym z hiszpańskich banków, który zapewne wymagał będzie, by kredytobiorca założył w nim konto niezbędne do obsługi kredytu. Procedura wiąże się z koniecznością złożenia następujących dokumentów:
- dowodu osobistego,
- paszportu,
- udokumentowanych dochodów, tj. ostatniego zeznania podatkowego PIT wraz z tłumaczeniem,
- numeru identyfikacyjnego N.I.E., o którego przyznanie obcokrajowiec musi się wcześniej ubiegać.

Bank będzie wymagał przedstawienia oryginałów tych dokumentów, a także pozostawienia kopii niektórych z nich w swojej dokumentacji. Polacy jako członkowie Unii nie muszą legitymować się  statusem rezydenta, chyba że w nowo zakupionej nieruchomości chcą na stałe zamieszkać. W takim wypadku należy o takowy się  ubiegać, nie jest to jednak procedura długa i skomplikowana.